L'únic camí per triomfar és la força de voluntat, el sacrifici, la constància i l'autodisciplina..., si ha això hi afegim unes petites dosis de sencillesa, humilitat i educació, a més d'un gran atleta, es pot arribar a ser un gran esportista.

(José Manuel Abascal)

diumenge, 11 de desembre de 2011

Concurs de logotips "Els 10 de la Llagosta".


A la darrera Junta es va decidir entre d'altres coses, convocar un concurs per tal de dotar d'un logotip identificatiu per la cursa "Els 10 de la LLagosta", aprofitant la 25 edició de la mateixa.

Pensem des de la Junta, que després de 25 anys y després d'intentar la creació del logotip per altres mitjans, ja és hora de donar aquest pas.

BASES CONCURS LOGOTIP DE LA CURSA “ELS 10 DE LA LLAGOSTA”


FINALITAT: Es convoca un concurs per trobar la imatge gràfica representativa (logotip) de la cursa “Els 10 de la Llagosta” organitzada pel club esportiu fondistes de la Llagosta.

PARTICIPANTS: Podran participar totes aquelles persones interessades que reuneixin els requisits establerts en les presents bases.

INSCRIPCIONS: Els treballs es podran presentar enviant un correu a la direcció fondistes.lallagosta@gmail.com amb l’assumpte “Concurs logo CE Fondistes”, incloent la informació següent:

 La imatge gràfica s’haurà d’acompanyar amb la següent informació: nom de l’autor, DNI o NIE, telèfon de contacte i adreça de correu electrònic.

 En el mateix correu electrònic també s’adjuntarà una breu presentació en format pdf de la imatge gràfica.

Es podrà presentar un màxim de 3 propostes.

TEMÀTICA: Ha d’inspirar-se en l’atletisme popular i concretament en la cursa “els 10 de la Llagosta”;

El disseny ha de ser de fàcil aplicació en diferents dimensions, aplicacions i colors (ha de ser possible la reproducció en color i en blanc i negre).

DATA DE PRESENTACIÓ: La recepció dels dissenys finalitza 2 de gener de 2012 a les 23:00h. Totes les candidatures rebudes després d’aquesta data quedaran fora de concurs.

CARACTERÍSTIQUES:

 Format: JPG i la seva corresponent versió en blanc i negre, també entregada en jpg.

 Resolució: 200 dpi (mesura mínima: 40 mm d’amplada / mesura màxima: 210 mm d’amplada)

 El disseny gràfic guanyador s’haurà de cedir, tan en color com en blanc i negre en format vectorial, mesura mínima: 40 mm d’amplada / mesura màxima: 210 mm d’amplada) i una resolució mínima de 600 dpi.

El disseny haurà de ser original i inèdit en la seva totalitat, per tant no haurà d’haver estat publicat, ni haver participat en altres concursos. Els participants es responsabilitzen que no hi hagi drets de tercers i seran responsables de qualsevol reclamació per autoria o plagi.

JURAT: El jurat estarà format per:

 Membres de la Junta Directiva del CE Fondistes de la Llagosta i fins a un màxim de 3 socis del club.

La decisió del jurat serà inapel•lable. El jurat podrà declarar el premi desert si ho estima oportú.

El veredicte es donarà a conèixer en el blog del CE Fondistes de la Llagosta: http://fondisteslallagosta.blogspot.com/

PREMI: El disseny guanyador, té una dotació econòmica de 150 euros

El guanyador es compromet a fer les modificacions necessàries per reproduir-la en els suports, les tècniques i les mides que sigui necessari del conjunt de la imatge gràfica i a petició de la Junta Directiva del CE Fondistes de la llagosta.

PROPIETAT: Els participants reconeixen i assumeixen que tots els drets d’explotació dels drets de propietat intel•lectual que poguessin dimanar de la creació de la imatge gràfica i logotip pertanyen en exclusiva al CE Fondistes de la llagosta. Els esmentats drets d’explotació es refereixen a la reproducció, distribució, comunicació pública i transformació.

Els participants reconeixen i assumeixen que no tenen cap dret de remuneració o compensació extraordinària per aquesta cessió, més enllà de l’establert com a premi per al treball del participant guanyador.

Els participants reconeixen i assumeixen que el logotip guanyador serà en exclusivitat propietat del CE Fondistes de la llagosta a tots els efectes, cedint al CE Fondistes de la llagosta el dret de la propietat industrial i el copyright.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES: La participació en aquest concurs implica la plena conformitat i acceptació d’aquestes bases i de les decisions del jurat en aquelles situacions o problemes no previstos.

L’organització es reserva el dret de modificar aquestes bases si ho exigís una causa justificada
-------------------------------------------------------------------------

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada