L'únic camí per triomfar és la força de voluntat, el sacrifici, la constància i l'autodisciplina..., si ha això hi afegim unes petites dosis de sencillesa, humilitat i educació, a més d'un gran atleta, es pot arribar a ser un gran esportista.

(José Manuel Abascal)

dilluns, 22 de setembre de 2008

Full de domiciliació bancària

Recordem a tots els socis/es que cal entregar al nostre tresorer, Fernando, el full de domiciliació bancària per tal que us siguin carreagdes les quotes de soci a partir de l'any 2009.
a hores d'ara pràcticament la meitat dels socis/es no han entregat aquest document.
En les pròximes setmanes el club entregarà aquesta domiciliació al banc i qui no ho hagi fet, haurà d'entregar-lo directament a Fernando de lo contrari a partir de l'any 2009 serà donat de baixa.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada